Klachtenregeling injectables

1. Praat met uw behandelaar en vraag om verheldering. In veel gevallen kunnen de klachten besproken worden en dit lost de onduidelijkheden op. Tevens is het van belang dat uw behandelaar weet dat u niet tevreden bent.

2. Als u hier samen niet uitkomt neem contact op met de praktijkmanager K. de Jong. Dit kan mondeling of schriftelijk (per post of e-mail: k.de.jong@imparo.dental).

3. Zijn de gevoerde gesprekken onbevredigend of u wilt niet direct contact met ons opnemen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de stichting DOKh. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de DOKh (Link).