Waarom verwijzen?

Imparo werkt uitsluitend op verwijzing en we zijn gespecialiseerd in parodontale behandelingen, het plaatsen van implantaten en alle prothetische constructies.

Tevens kan er in geval van een complexere problematiek een uitgebreid behandelplan opgesteld worden waarbij samengewerkt kan worden met andere specialisten voor een succesvol resultaat.

Ook voor esthetische chirurgie zoals recessiebedekking of een klinische kroonverlenging en voor het maken van een CBCT opname kunnen de patiënten naar ons verwezen worden.

Wanneer u een patiënt verwijst voor het maken van een CBCT onderzoek, ontvangt u de 3D opnamen digitaal, om zo zelf het volume te kunnen bekijken. Tevens ontvangt u relevante doorsneden en een rapport met alle bevindingen.

Na het opstellen van het behandelplan, ontvangt u een verslag samen met de gemaakte (röntgen)foto’s. Tevens zult u na elke evaluatie op de hoogte gehouden worden over de behandelvoortgang van uw patiënt. U bent ten allen tijde welkom om contact op te nemen met eventuele vragen over het voorgestelde behandelplan en de behandelingen.