Kroonverlenging

Tandbederf

Tandbederf kan soms tot ver onder het tandvlees voortschrijden. Dit zorgt ervoor dat het maken van een vulling zeer bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Met behulp van een correctie van het tandvlees, waarbij het tandvlees wordt verlaagd, is het maken van een vulling weer mogelijk.

Tandbreuk

Tandbreuk tot ver onder het tandvlees kan ook leiden tot het bovenstaand probleem. Ook hier kan een klinische kroonverlenging een oplossing bieden.

Overgroei van tandvlees

Tijdens of na een orthodontische behandeling kan het tandvlees over de tanden heen groeien. Ook sommige medicijnen zorgen voor overgroei van het tandvlees. Met behulp van  een tandvleescorrectie kan dit probleem eveneens behandeld worden.