Parodontologie

Parodontologie is een discipline binnen de tandheelkunde die zich bezig houdt met de tand-omringende weefsels zoals tandvlees, kaakbot en het bindweefsel. Het steunweefsel kan als gevolg van verschillende oorzaken ontstoken raken. In dat geval spreekt men van parodontitis.

Om de ziekte parodontitis te kunnen behandelen is er in eerste instantie een uitgebreid onderzoek nodig om de ernst, uitbreiding en voor zo ver mogelijk de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Na dit uitgebreid onderzoek volgt de initiële fase van de behandeling waarbij één van hoofdoorzaken van de ziekte wordt aangepakt: plak en tandsteen.

De resultaten van deze behandeling zijn sterk afhankelijk van een goede eigen zelfzorg. Hiervoor zal er na 6 weken een controle plaats vinden om dit te beoordelen.

Na drie maanden zal het effect van deze initiële behandeling geëvalueerd worden. Hierna zal een nieuwe behandelplan opgesteld worden aan de hand van het bereikte resultaat.

Als de behandeling niet het gewenste effect heeft, dan kan er voor gekozen worden om selectief tanden of kiezen te verwijderen. Tevens kan er ook overgegaan worden op aanvullende behandeling, zoals parodontale chirurgie.

Wanneer met de initiële behandeling het gewenste effect wel is bereikt, kunnen de resultaten behouden worden met een goede nazorg.