Implantologie

Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en/of ontstekingen aan het tandvlees en het omringende steunweefsel. Tevens kunnen ook één of meerdere tanden en kiezen ontbreken. Een implantaat, kroon, brug of een kustgebit kan hiervoor een oplossing zijn.

Een Implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot wordt geplaatst. Deze dient als vervanging van een echte tandwortel en deze biedt houvast. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien er uit als “cilinders” of “schroeven”. Implantaten zijn klein en ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel.

Om te kunnen bepalen of implantaten voor u de aangewezen behandeling vormen, zal er bij uw eerste bezoek een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Hierbij worden uw wensen en klachten met u besproken. Hierna zullen, indien noodzakelijk, lichtfoto’s gemaakt worden van uw gezicht en van uw gebit. Daarnaast zullen ook röntgenfoto’s genomen worden.

Bij een volgende afspraak zullen de behandelopties samen met voor- en nadelen van elke behandeling uitgebreid besproken worden.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een aanvullende vóórbehandeling uit te voeren zodat er voldoende bot aanwezig is voor het plaatsen van het implantaat. Deze procedure wordt ook wel botopbouw genoemd.

Wanneer uit het onderzoek en behandelplan blijkt dat een implantologische behandeling uitvoerbaar is kunnen de benodigde afspraken ingepland worden. Een implantaat heeft enige tijd nodig (afhankelijk van de situatie) om goed vast te kunnen groeien in het bot. Na deze periode kan een structuur op het implantaat of de implantaten gemaakt worden, zoals een kroon, brug of kunstgebit.

Afhankelijk van de wens van de tandarts kan deze bovenstructuur bij ons gemaakt worden of bij uw eigen tandarts.