Aanmelden

Eerste bezoek: bent u voor de eerste keer verwezen voor een behandeling, dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

U kunt ons ook telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag 08:30-17:30 op 010-3108368 en via e-mail: info@imparo.dental. We hebben wel altijd een verwijzing nodig van uw tandarts/mondhygiënist.

Tijdens uw eerste bezoek wordt er aandacht besteed aan de reden van verwijzing, uw wensen en klachten en een kort interview over uw gezondheid, leefstijl en gewoontes. Deze factoren zijn van belang voor het opstellen van een behandelplan en spelen o.a. een belangrijke rol in het ziekteproces.

Daarnaast vindt er een uitgebreid onderzoek plaats, waarbij ook foto’s worden gemaakt van uw gezicht en van uw gebit. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Uit dit onderzoek kan ook blijken dat er röntgenfoto’s of aanvullend onderzoek nodig is. Hiervoor zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Wanneer alle gegevens verzameld zijn, zal de parodontoloog/implantoloog de uitkomst van het onderzoek en de daarbij passende behandelmogelijkheden bespreken in een vervolg afspraak.